-- Poprzednie wystawy
-- Planowane wystawy


We wrześniu Biblioteka Główna AJD przygotowała wystawę pt.: „Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. Rocznicę Urodzin (1812-1859)”. Chcieliśmy w ten sposób uczcić 200-lecie urodzin naszego wieszcza i tematycznie nawiązać do międzynarodowej konferencji poświęconej poecie, która odbyła się w dniach 10-11 września 2012 roku w Złotym Potoku. Zygmunt Krasiński – od 1829 roku mieszkał za granicą, głównie we Włoszech i Francji. Jego poglądy kształtowały się pod wpływem lektur takich myślicieli, jak Pierre-Simon Ballanche, Joseph de Maistre, Jules Michelet, Johann Gotfried Herder, Friedrich Wilhelm von Schelling. Z autorów polskich poza Cyprianem Kamilema Norwidem, Juliuszem Słowackim i Adamem Mickiewiczem najbliższy światopoglądowo był mu August Cieszkowski. Zygmunt Krasiński był autorem wielu utworów lirycznych, a także poezji filozoficzno-politycznej, która wzbudzała duże zainteresowanie i wywoływała dyskusje wśród rodaków. Poeta swoje wrażenia i przemyślenia odnotowywał w ogromnej ilości listów. Jego korespondentami byli między innymi ojciec - Wincenty Krasiński, Konstanty Gaszyński, Henry Reeve, Adam Sołtan, August Cieszkowski oraz Delfina Potocka, do której pisał niemal codziennie w latach 1839-1859. Zachowane listy z obszernej korespondencji do Delfiny Potockiej prezentują najwyższy poziom romantycznej sztuki epistolograficznej. Na wystawie zaprezentowano życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego. Przedstawiono jego dramaty i listy, pochodzące ze zbiorów własnych Biblioteki Głównej AJD, cytaty z listów do różnych odbiorców oraz informacje i ciekawostki z pobytu poety w rodzinnym dworku w Złotym Potoku. Krasiński jako pisarz, filozof i ideolog odegrał ważną rolę w polskim życiu intelektualnym i zachowuje znaczące miejsce w historii kultury narodowej.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Józef Piłsudski - życie - śmierć - kult. Wystawa zbioru Mariusza Kolmasiaka

W dniach 29 X – 30 XI 2012 w sali wystawowej Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie była eksponowana wystawa

Józef Piłsudski
Życie – Śmierć - Kult
Wystawa ze zbiorów Mariusza Kolmasiaka

Zobaczyć tam można było szereg oryginalnych, przedwojennych pamiątek związanych z osobą Józefa Piłsudskiego. Przedstawione przedmioty w ciekawy sposób ilustrowały trzy tytułowe zagadnienia, czyli życie, śmierć i kult tej postaci. Były to w większości pamiątki, które mógł zdobyć każdy obywatel międzywojennej Polski. Znajdowały się pośród nich książki, plakaty, zdjęcia, pocztówki, a także obiegowe monety i znaczki pocztowe, medale, plakiety, odznaczenia, patriotyczna biżuteria oraz różnego rodzaju bibeloty. Na wystawie znalazły się jednak również unikalne zdjęcia i dokumenty, w tym z autentycznymi autografami Józefa Piłsudskiego czy jego małżonki. Dobór przedmiotów nie był przypadkowy, ponieważ ich chronologiczne ułożenie przedstawiało całokształt życia Józefa Piłsudskiego, od urodzenia aż do śmierci, uroczystości pogrzebowe oraz otaczający go w Polsce kult.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Wizerunek bibliotekarza - subiektywny lecz nie dla wszystkich jednakowy

Zawód bibliotekarza ma wieloletnią tradycję, jednak w miarę upływu czasu ulegał przeobrażeniom. Zmiany te dotyczyły funkcji i roli zawodu, a także wizerunku samego bibliotekarza. Wizerunek ten nadal ulega zmianom, a funkcjonujące w zawodzie stereotypy mają istotny wpływ na jego dalszy rozwój i pracę bibliotekarzy w celu promowania pozytywnego obrazu własnej profesji. Opinie na temat zawodu i wizerunku bibliotekarza są powielane i utrwalane przez media, literaturę i film. Na naszej wystawie pokazujemy wizerunek bibliotekarza w wybranych filmach i utworach literackich, a także humor związany z pracą bibliotekarza.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


To tutaj, w Częstochowie, działa Wielka Jedenastka pasjonatów, którzy stanęli do boju o Waszą uwagę! Jak sami o sobie piszą, grają czysto i do jednej bramki, używając swojej najsilniejszej broni: pasji! Nie jest to opis nadchodzących Mistrzostw Europy, ale żywiołu równie porywającego! Już 22 marca 2012 Akademię im. Jana Długosza nawiedziło istne kulturalne trzęsienie Ziemi, pod nazwą AKCJA: ANIMACJA, wywołane przez jedenastu uzdolnionych studentów i potrwa do połowy maja. Oto jedyni w historii Instytutu Filologii Polskiej i AJD, Animatorzy Kultury, którzy swoją artystyczną siłą rażenia (re)animują kulturę najbliższego otoczenia! Przyjęta strategia i arsenał środków, jakimi dysponują, pozwoli im zarazić wirusem kulturożercy każdego! Wciągnie Cię siła oceanu abstrakcji w rysunkach tworzonych długopisem Elżbiety Hak, magia mangi i anime, którą zaczaruje Was Izabela Mazur, a także niesamowite obrazy namalowane przez Michała Kowalskiego. Poznasz mistrzynię kaligrafii - Justynę Jagusiok, wszechstronną fankę Manchesteru United - Klaudynę Gąsior, która zaprasza w niezwykłą podróż po świecie postcrossingu, fotografii i swoich recenzji, a nawet szydełkującą Sylwię Kulej, która zawsze wydzierga coś z niczego. Całej palety zainteresowań i talentów dopełnia taktyka muzyczna obrana przez Mariusza Waligórę i Bartosza Woźniaka, tajemnicze cmentarze Magdaleny Nowak, próbka tekstów i fotografii Sylwii Wziątek oraz kolekcja znaczków i wierszy Marty Machnik. To niepowtarzalna okazja, by dać się z(re)animować tej wyjątkowej grupie osobowości i poznać ich pasje, w Sali wystawowej Biblioteki Głównej AJD, mieszczącej się przy al. Armii Krajowej 36a!

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


PROFESOR BARTŁOMIEJ SZYNDLER
HISTORYK – BIBLIOFIL - KOLEKCJONER


Wystawa poświęcona zmarłemu w ubiegłym roku prof. Bartłomiejowi Szyndlerowi znakomitemu historykowi, znawcy XIX wieku. Prof. Szyndler od 1997 roku był związany z Instytutem Filozoficzno - Historycznym naszej uczelni, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 2009 roku. Był współtwórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Historii XIX Wieku w Instytucie Historii w latach 2002 – 2009. Należał do Polskiego Towarzystwa Historycznego, a w latach 2002 – 2005 pełnił funkcję prezesa jego częstochowskiego oddziału. Dorobek naukowy Profesora liczy ponad 150 pozycji, w tym około 25 książek o zróżnicowanym charakterze, od monografii naukowych, poprzez liczne biografie, dzieła popularnonaukowe i popularne
Na wystawie znalazły się książki prof. Bartłomieja Szyndlera, artykuły, prace doktoranckie napisane pod jego kierunkiem, pochodzące ze zbiorów Biblioteki Głównej, a także zdjęcia, ekslibrisy i medale z jego prywatnej kolekcji.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


" Wśród starych fotografii Ostrowskich Korabitów"

" Wśród starych fotografii Ostrowskich Korabitów" Na wystawie został zaprezentowany zbiór fotografii pochodzących z końca XIX i początków XX wieku, zachowany w zbiorach Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna w Archiwum Państwowym w Łodzi. Otwiera ją zbiór fotografii ukazujący najbliższą rodzinę Aleksandra Ostrowskiego, poprzedzony rekonstrukcją drzewa genealogicznego Ostrowskich Korabitów wykonaną przez dr Karolinę Studnicką. Ekspozycja pokazuje również postaci krewnych, dalszych kuzynów, rodzin spokrewnionych i służby dworskiej. Widzimy utrwalone na fotograficznych kliszach dwór, nazywany pałacem, wyposażenie jego wnętrza, otoczenie parkowe, sceny z dworskich wydarzeń takich jak np. polowania, sceny z wyścigów pławieńskich, itp. W istotny sposób wzbogacają wiedzę o urządzeniach dworskich pałaców w tej części Królestwa Polskiego eksponowane na wystawie projekty parkietów, zamawianych mebli do salonów czy wzorów tkanin ozdabiających ściany pałacu. Na uwagę zasługują także i te fotografie, na których utrwalone zostały np. zabawy dworskie, takie jak kąpiel w pobliskiej Pilicy, czy nie istniejacy już w naturze, pierwszy most na tej rzece. Wystawa została zorganizowana staraniem i kosztem dr Karoliny Studnickiej, adiunkta w Zakładzie Historii XX wieku tutejszego Instytutu.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami i wszystko marność

Słowa te odnoszą się do wystawy rysunków studentów Instytutu Plastyki Wydziału Artystycznego AJD, powstałych w pracowni kreacji rysunkowej dr hab. prof. AJD Magdaleny Snarskiej. Motywem przewodnim prezentowanych na wystawie prac była „Zwierzęca czaszka na tle martwej natury”. Każdy ze studentów potraktował ten motyw w indywidualnym wymiarze, stosownie do własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego.
Autorzy prac prezentowanych na wystawie: Marta Chrobok, Joanna Cudak, Karolina Grzesiak, Marcin Kozierkiewicz, Anna Mucha, Agata Orman, Paweł Porębiński, Tomasz Pydyn, Tomasz Stachnik, Iga Stefańczyk, Bartosz Zaskórski. Wystawę dopełniają albumy, książki i eksponaty odnoszące się do stylu sztuki vanitas pochodzące ze zbiorów Biblioteki Głównej AJD.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja

WYSTAWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ W 40-LECIU UCZELNI

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury [...]”


Jan Paweł II

Ekspozycja jest poświęcona przeglądowi wystaw jakie w latach 1989 – 2011 zorganizowała Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza (dawniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W tych latach było ich ponad 80 i można je podzielić na kilka kategorii – wystawy z okazji jubileuszy, wystawy tematyczne, wystawy dotyczące bieżących wydarzeń. Nasza ekspozycja pokazuje zdjęcia z otwarcia wystaw, a także katalogi, zaproszenia, afisze , wycinki prasowe dotyczące poszczególnych wystaw.
Do wystawy został wydany katalog.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Ludzie – kultura – krajobraz. Impresje z krajów anglo- i niemieckojęzycznych

Ideą konkursu fotograficznego było zachęcenie młodzieży do odkrywania specyfiki krajów anglo- i niemieckojęzycznych, będących od wielu lat dla młodych ludzi nie tylko ważnym celem turystycznym, ale również miejscem spotkań kulturalnych, obszarem wymiany doświadczeń edukacyjnych czy też przestrzenią, w której następuje konfrontacja różnych kultur i światopoglądów. Zgłoszone do konkursu prace pokazały, iż młody człowiek – podróżujący w poszukiwaniu doświadczeń życiowych – potrafi nie tylko uchwycić specyficzne dla danego kraju elementy kultury, krajobrazu oraz społeczeństwa i zatrzymać je w sposób niebanalny w kadrze aparatu fotograficznego, ale również jest w stanie spojrzeć na kraje anglo- i niemieckojęzyczne z nowej perspektywy i bez utrwalania obrazów stereotypowych.


Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Listy i wyznania miłosne znanych ludzi

Słowo pisane wydaje się delikatne i kruche jak papier, a jednak zdarza się, że jest wieczne... Pisanie listów to sztuka przemijająca. Zastępując tradycyjną korespondencję e-mailami i sms-ami, uczymy się wyrażać uczucia i emocje w sposób skondensowany oraz pozbawiony poetyckości. Czy nie warto więc zapoznać się z treścią pięknych miłosnych listów, jakie do swoich ukochanych pisały osoby znane z kart historii? Na naszej wystawie znalazły się listy takich osób jak:
– żyjącego ( 43 p.n.e. - 18 n. e.) Owidiusza autora poezji miłosnych i słynnej „Ars amandi” za co został zesłany przez cesarza Oktawiana Augusta. Owidiusz pisał do pozostałej w Rzymie żony pełne smutku i tęsknoty listy.
– Barbary Radziwiłłówny do króla Zygmunta Augusta
– Jana III Sobieskiego pisane z licznych wypraw do najukochańszej żony Marysieńki.
– Wolfganga Amadeusza Mozarta do żony Konstancji
– Napoleona do pierwszej żony Józefiny
– Georga Byrona do lady Caroline Lamb
– Johanna Wolfganga Goethego do Charlotty von Stein
– Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej
– aktora Kazimierza Junoszy–Stępowskiego do Mary
– poety okresu międzywojennego ur. w 1904 r. w Częstochowie Jerzego Lieberta do Agnieszki
– Agnieszki Osieckiej do Jeremiego Przybory
Na wystawie prezentujemy także „Pierwszy polski list miłosny”, który pochodzi najpóźniej z roku 1429 i znajduje się w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej oraz „Listy miłosne dawnych Polaków”, „Polskie listy miłosne dawnych czasów” , „Listy miłosne sławnych ludzi”. Wystawa powstała w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej AJD

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Grafika. Hand made.

Graphein z greckiego oznacza skrobać, rytować, rysować, pisać . Powyższe określenia wskazują na ważny element graficznego warsztatu – wykonanie rysunku, obrazu za pomocą jakiegoś narzędzia (igła, dłuto, kredka) na jakimś wybranym podłożu. Te proste czynności mogą zapoczątkować proces konstruowania matrycy, a następnie wykorzystania jej powierzchni w celu powielenia tegoż rysunku, obrazu. U podstaw grafiki leżała więc potrzeba powielania danego obrazu, motywu. Zaistnienie trzech zasadniczych elementów: matrycy – farby – podłoża, determinuje cechy dzieła graficznego. Przy takim założeniu grafika towarzyszy nam „od zawsze”, w postaci ilustracji drukowanego tekstu, wzorów na tkaninach, druków okolicznościowych, plakatów, znaczków, banknotów itp. Przez wieki grafika była mocno związana z jej użytkową funkcją. Jednocześnie w pracowniach grafików powstawały wspaniałe dzieła sztuki graficznej o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych – poza kryterium użytkowości.
Prezentowane na wystawie grafiki powstały w pracowni druku wklęsłego, którą prowadzą dr hab. Zdzisław Wiatr i dr hab. Katarzyna Winczek. Różnorodność środków technicznych i stylistycznych używanych przez studentów świadczy o otwartej kreatywnej postawie, dużej wrażliwości, świadomości i dojrzałości. Duże możliwości zawarte w twórczym potencjale pojęć: matryca, nośnik obrazu, podłoże - otwierają przed młodymi ludźmi pole wolności, inwencji i eksperymentowania. Ta charakterystyczna odmienność grafiki jest dla wielu artystów fascynująca, przyciąga magiczną aurą „tajemnych” działań, gdzie przewidywalność i rutyna przeplatają się z kuszącą niepewnością.

dr hab. Katarzyna Winczek, prof. AJD

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Chopin interdyscyplinarny wystawa z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora

Ekspozycja pokazuje obraz naszego wielkiego kompozytora i pianisty w różnych dziedzinach kultury. Powstała w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej i Biblioteki Instytutu Muzyki. Prezentujemy na niej nuty, płyty analogowe i CD z nagraniami muzyki kompozytora. Książki poświęcone artyście - w tym literaturę dziecięcą oraz poezję i prozę dedykowaną Chopinowi. Możemy przeczytać cytaty wypowiedzi Chopina i znanych ludzi o nim. Pokazujemy reprodukcje obrazów częstochowskiego malarza Jerzego Dudy-Gracza do utworów Chopina oraz reprodukcje fotosów z filmów i sztuk teatralnych o Chopinie. Są też pocztówki, znaczki i numizmaty z podobizną wielkiego muzyka. Do wystawy został wydany katalog z tekstem: dr hab. Anny Wypych-Gawrońska, prof. AJD i dr hab. Roberta Gawrońskiego, prof. AJD. Aranżacja wystawy i bibliografia: mgr Teresy Kulisiewicz.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Od teatru do dramatu i od dramatu do teatru

wystawa poświęcona życiu, twórczości i recepcji teatralnej dramatów Juliusza Słowackiego
Ekspozycja przedstawia zbiory Biblioteki, obrazujące życie i twórczość Juliusza Słowackiego od narodzin aż po sprowadzenie jego zwłok do Polski. Fragmenty listów pisanych przez wieszcza z pobytu na emigracji (Paryż, Genewa, Rzym) do matki, a także wybranych utworów nawiązujących do teatru. Zaprezentowano także dokumenty inscenizacji dzieł Juliusza Słowackiego, które zostały przygotowane w Teatrze Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (afisze, plakaty, projekty ubiorów i scenografii oraz zdjęcia ze spektakli). Do wystawy został wydany katalog opatrzony wstępem dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD. Bibliografia i aranżacja wystawy mgr Teresy Kulisiewicz.

Katalog wystawy
Ekspozycja
Ekspozycja


1909 - 2009 Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie

Ekspozycja ta prezentuje zbiory Biblioteki dotyczące Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w 1909 roku. Są to pocztówki z wydawnictwa B – ci Rzepkowicz, album widoków wystawy częstochowskiej 1909 z wydawnictwa Andrzeja Piotrowskiego, okolicznościowy znaczek, afisz ze spisem eksponatów Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, a także artykuły i zdjęcia z otwarcia i trwania wystawy zamieszczone w tygodniku „Świat” z 1909 roku.

Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Wystawa „Pociągi pancerne w bitwie pod Mokrą 1 września 1939” prezentuje pozycje książkowe, publikacje naukowe, artykuły z czasopism, a także dawne fotografie z pola walki oraz elementy uzbrojenia dotyczące bitwy, jaka rozegrała się 1 września 1939 roku pod Mokrą w powiecie kłobuckim. Wśród pokazywanych materiałów znajdują się też plansze ukazujące historię 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych, który do 1939 roku stacjonował w Niepołomicach. Jest to pociąg nr 53 „Śmiały” i nr 52 „Piłsudczyk”. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Biblioteki Głównej, Józefa Andrzeja Bossowskiego oraz Izby Pamięci w Szkole Podstawowej w Mokrej. Wystawa ta przypomina o 70-tej rocznicy bitwy a także zaprasza do obejrzenia inscenizacji, jaka odbędzie się na polu bitwy pod Mokrą 30 sierpnia 2009 roku. Do wystawy został wydany katalog Opracowanie bibliografii i aranżacja wystawy: Teresa Kulisiewicz Józef Andrzej Bossowski

Katalog wystawy
Otwarcie
Ekspozycja


Wystawa ta prezentuje zbiory Biblioteki dotyczące Jasnej Góry z różnych okresów jej istnienia. Pokazujemy zbiór drzeworytów sztorcowych z „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów” z lat 1859-1890, miedzioryt z około 1710 roku, litografie, chromolitografie, fotografie, kolekcje pocztówek wydanych do 1939 roku. A także pozycje albumowe i książkowe począwszy od XIX wieku do chwili obecnej.

Katalog wystawy
Otwarcie
Ekspozycja


Wystawa pt. „Leszek Wieluński – artysta, pedagog” jest poświęcona przedwcześnie zmarłemu artyście, związanemu z naszą Uczelnią. Na wystawie prezentowane są prace samego Leszka Wieluńskiego: medale okolicznościowe, ujęte w formę medalu swobodne impresje (m. in. pejzaże), gipsowe odlewy innych prac oraz wykonane w plastelinie trzy projekty, prawdopodobnie ostatnie. Obok prac Leszka Wieluńskiego na planszach prezentowane są prace dyplomowe jego uczniów.
Do wystawy został wydany katalog.
Kurator wystawy: dr hab. Jerzy Piwowarski.


Katalog wystawy
Otwarcie wystawy
Ekspozycja


Wystawa „Feliks Topolski - reporter rysunku” prezentuje twórczość Feliksa Topolskiego, wybitnego artysty polskiego pochodzenia i oficjalnego dokumentalisty monarchii brytyjskiej. Tworzył rysunki odznaczające się lekką, ekspresyjną kreską, rejestrował w nich wydarzenia polityczne i codziennego życia, w czasie II wojny światowej był korespondentem wojennym na frontach Europy, Afryki i Azji, wykonał tam liczne rysunki (przedstawiające konwoje atlantyckie, formowanie armii gen. Andersa, walki na różnych frontach zebrane później w albumach Britain In War, Russia In War), później rysował proces norymberski, obrady ONZ, koronację królowej Elżbiety II i inne wydarzenia, stworzył rysunkową kronikę obyczajów angielskiego społeczeństwa Topolski’s Chronicle.
Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów Biblioteki Głównej AJD.
Do wystawy został opracowany katalog ze wstępem dr Elżbiety Wróbel, opracowaniem graficznym adj. Jacka Łydżby, opracowaniem bibliograficznym mgr Iwony Mielczarek.

Katalog wystawy
Otwarcie
Ekspozycja


Wystawa „Częstochowa jaka była – jaka jest” prezentuje fotografie wybranych częstochowskich miejsc i obiektów z końca XIX i początku XX wieku oraz ich porównanie ze stanem dzisiejszym. Możemy na niej oglądać między innymi klasztor jasnogórski, ratusz, stary rynek, katedrę, kamienice w Alejach. Większość zdjęć starych fotografii pochodzi ze zbiorów własnych Biblioteki Głównej AJD, autorami nowych zdjęć są Rafał Młynarczyk i Marek Siłakiewicz.
Do wystawy został wydany katalog ze wstępem autorstwa dr Roberta W. Szweda, opracowaniem bibliograficznym mgr Teresy Kulisiewicz, opracowaniem graficznym adj. Jacka Łydżby.

Katalog wystawy
Otwarcie
Ekspozycja


Wystawa "Wolne słowo. Wydawnictwa niezależne w Częstochowie i regionie 1978 - 1990" prezentuje dokonania wydawców związanych z działalnością NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w Częstochowie i innych ośrodkach naszego regionu do zniesienia cenzury w lipcu 1990r. Pokazujemy na niej broszury, czasopisma, ulotki, plakaty, kalendarze, pocztówki oraz dodatki ilustracyjne: zdjęcia, materiały archiwalne, zestaw do drukowania na ręcznym powielaczu. Wystawa skierowana jest do studentów i uczniów częstochowskich szkół oraz innych mieszkańców naszego miasta i regionu, którzy dzięki niej mogą zapoznać się z mało znaną kartą naszej historii. Jest ona także związana z obchodami 25 rocznicy powstania „Solidarności’”. Do wystawy został wydany katalog ze wstępem autorstwa Wojciecha Rotarskiego, opracowaniem graficznym adj. Jacka Łydżby. Sponsorzy wydania katalogu: "Enion" SA Oddział w Częstochowie, "Ferro-Tech" sp. zoo. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy. Wystawa czynna będzie w miesiącach grudzień – styczeń.

Katalog wystawy
Otwarcie
Ekspozycja

Wystawa "Stefan Mrożewski - piękno drzeworytu" prezentuje drzeworyty ze zbiorów Biblioteki jednego z najwybitniejszych grafików polskich XX wieku. Wybitny artysta znany w kraju i za granicą, gdzie spędził większą część swego życia, urodził się 12 kwietnia 1894 roku w Częstochowie. Po opuszczeniu rodzinnego miasta w dzieciństwie, artysta w Częstochowie przebywał jeszcze dwukrotnie w czasie wojny - raz w styczniu 1940 roku, drugi w październiku 1942. Zmarł 8 września 1975 roku w Walnut Creek w Kalifornii. Został pochowany na cmentarzu sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doyleston w stanie Pensylwania, zwanym popularnie "Amerykańską Częstochową". Stefan Mrożewski pozostawił po sobie przeszło 3000 prac graficznych, z których tylko kilkadziesiąt jest wykonane techniką inną niż drzeworyt. Otrzymał ogromną ilość nagród i medali, a jego prace znajdują się we wszystkich najpoważniejszych zbiorach i muzeach świata. Do wystawy został wydany katalog ze wstępem autorstwa dr Elżbiety Wróbel, opracowaniem bibliograficznym mgr Teresy Kulisiewicz, opracowaniem grafjcznym adj. Jacka Łydżby.

Katalog wystawy
Galeria z otwarcia wystawy
Ekspozycja

Wystawa "Materia książki" prezentuje prace wykładowców i studentów Instytutu Plastyki oraz książki ze zbiorów Biblioteki Głównej. Pokazujemy na niej jakim tworem wyobraźni ludzkiej może być postać książki, gdzie każdy postrzega jej materię w indywidualny sposób. Jako materia występuje na naszej wystawie: drewno, papier, materiał, szkło, porcelana , kamień, metal....Przedstawiamy także książki drukowane na ręcznie czerpanym papierze, w jedwabnej oprawie , pachnące. Na wystawie możemy zobaczyć zdjęcia starych opraw i ilustracje do książek.
Do wystawy został wydany katalog ze wstępem autorstwa dr Elżbiety Wróbel, opracowaniem bibliograficznym mgr Teresy Kulisiewicz, opracowaniem graficznym adj. Jacka Łydżby.
Katalog wydało wydawnictwo "Graffiti" Szymona Parafiniaka.

Autorzy prac prezentowanych na wystawie: Baryczka Marta - Ilustracje do książki Chochlińska Maria - Wierszyki i wyliczanki dla dzieci Czop Ryszard - Liternictwo Gęsiarz Izabela - Cyt, Manekin Gierlich Artur - Zapiski Gleń Paweł - Biblia Górna Anna - Klatka Haładyn Agata - Ilustracje do wierszy H. Poświatowskiej Kasperczyk Łukasz - Pachnidło Łękawska Aneta - Historia sztuki Łydżba Jacek - Książka nieistniejąca, Przewodnik po Krakowie Majchrzak Natalia - Dziesięciu Murzynków Markiewicz Dorota - Cisza na niej gra Mendecka Agnieszka - Pamiętnik narkomanki Mszyca Bożena - Chłopi Niemczyk Agnieszka - Frank Zappa Nita Grzegorz - Samotna droga Nowakowska Marta - Mea culpa Okrzesik Małgorzata - Porcelana Opelt Dagmara - Śpiąca Królewna Perczak Sylwia - Ilustracje do bajek, Kruche marzenia Piwońska Magdalena - Książka Pluskota Monika - Przygody pluszowego misia Podsiedlik Katarzyna - Szkicownik Popczyk Edyta - Sen nocy letniej Powązka Marta - Brzoza Półrola Agnieszka - Litera w malarstwie Promnik Julia - Wiersze Puczyńska Anna - Igły i szpilki Remer Aleksandra - Liście Respondek Dominika - Brzechwa dzieciom Ryl Patrycja - Książka wyciągnięta z ogniska Sałata Michał - Metal Siemińska Agnieszka - Kartoteka Słaboń Małgorzata - Pamiętnik Stach Anna - Graffiti Szewczyk Łukasz - The land of shadows Szymański Emil - Powstanie Warszawskie Śliwa Magdalena - Rentgen Tarkowska Iwona - motyle Urbańczyk Michał - Wędrówki po lesie Wiśniewska Malwina - Zawsze ulega się urokowi tajemnicy Żmudzińska Agata - Ilustracje do książki Żmudzińska Agnieszka - Ilustracje do książek Żurek Lucyna - Anioły
Katalog wystawy
Galeria z otwarcia wystawy
Ekspozycja

Wystawa pt. "Wiadomości Literackie" jest poświęcona najbardziej poczytnemu pismu Dwudziestolecia, jego twórcy i redaktorowi naczelnemu Mieczysławowi Grydzewskiemu. "Wiadomości Literackie" ukazywały się w latach 1924-1939 i są niezastąpioną i bodaj najlepszą kroniką Dwudziestolecia. Na łamach tego pisma publikowali swoje prace znani pisarze i rysownicy między innymi: J. Lechoń, J. Tuwim, A. Słonimski, K. Wierzyński, T. Gronowski, F. Topolski.
Do wystawy został wydany katalog ze wstępem autorstwa dr Elżbiety Wróbel, opracowaniem bibliograficznym mgr Teresy Kulisiewicz, opracowaniem graficznym adj. Jacka Łydżby.
Poczęstunek na otwarciu wystawy sponsorowały firmy: "Consonni" i "Cadbury Wedel".
Katalog wystawy
Galeria z otwarcia wystawy

"Polki naszych czasów" to wystawa poświęcona dziesięciu wybitnym Polkom reprezentującym różne dziedziny życia: muzykę, film, malarstwo, naukę, politykę, poezję, sport, działalność społeczną.... Wybór sylwetek kobiecych, jakie chcieliśmy zaprezentować na tej wystwie, był trudny. Wybraliśmy te, których osiągnięcia uznaliśmy za szczególnie znaczące, ale lista kobiet wybitnych i niezwykłych pozostaje otwarta. "Polkami naszych czasów" zostały: Ewa Demarczyk, Anna Dymna, Agnieszka Holland, Danuta Hubner, Maria Janion, Urszula Ledóchowska, Janina Ochojska, Teresa Pągowska, Irena Szewińska, Wiesława Szymborska.
Do wystawy został wydany katalog ze wstępem autorstwa dr hab. Elżbiety Hurnikowej, opracowaniem bibliograficznym mgr Teresy Kulisiewicz oraz opracowaniem graficznym adj. Jacka Łydżby.
Katalog wystawy
Galeria z otwarcia wystawy

-- Poprzednie wystawy
-- Planowane wystawy

© 1995-2014 Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie