Prace doktorskie


Pokaż treść!
Tytuł: Wpływ wybranych związków metali na elektryczne właściwości błon lipidowych
Autor: Grzegorz Engel
Promotor: Prof. dr hab. Marian Podolak
Rozprawa doktorska przygotowana w Katedrze Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
Częstochowa 2009

© 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Twój komputer to: ec2-54-162-229-109.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.162.229.109