Kartkowy katalog czasopism BG AJDWykaz tytułów czasopism krajowych prenumerowanych w Bibliotece w roku:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych w Bibliotece w roku:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012