PL EN DE

| Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów | Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii | Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów |
| Oddział Opracowania Zbiorów | Oddział Udostępniania Zbiorów | Samodzielne Stanowisko d/s Bibliotek Sieci | Wypożyczalnia międzybiblioteczna| Samodzielne Stanowisko d/s Informatyki |
p. o. Dyrektor Biblioteki Głównej

 Alicja Raczyńska

Z-ca Dyrektora

 Anna Raczyńska

Sekretariat

 Marzena Szmigiel

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 Kierownik Aneta Marczak  kustosz
 Krystyna Burzawa  bibliotekarz
 Jolanta Romańska  starszy bibliotekarz
 Beata Stasińska  starszy bibliotekarz

Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii

 Kierownik Iwona Mielczarek kustosz
 Małgorzata Łęgowik  kustosz
 Barbara Marchewka bibliotekarz
 Agnieszka Jońska starszy bibliotekarz
 Joanna Bochaczek-Trąbska  bibliotekarz

Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów

 Kierownik  Monika Ginał  starszy bibliotekarz 
 Małgorzata Dąbrowska-Lang, pomocnik bibliotekarza
 Marzena Bulska, młodszy bibliotekarz

Oddział Opracowania Zbiorów

 Kierownik Renata Łęgowik  kustosz
 Iwona Cichoń, kustosz
 Agnieszka Nowakowska  kustosz 

Oddział Udostępniania Zbiorów

 Kierownik Anna Raczyńska  kustosz
 Agata Bożek, kustosz
 Anna Kłopot, starszy bibliotekarz
 Agnieszka Kowalska, kustosz
 Jolanta Michalak, bibliotekarz
 Małgorzata Zdanowicz, bibliotekarz
 Małgorzata Wróbel, magazynier biblioteczny

Samodzielne Stanowisko d/s Bibliotek Sieci

 Lena Kamińska-Mazur  kustosz

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 Anna Raczyńska   

Samodzielne Stanowisko d/s Informatyki

    
© 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Twój komputer to: ec2-54-224-21-195.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.224.21.195