| Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów | Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii | Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów |
| Oddział Opracowania Zbiorów | Oddział Udostępniania Zbiorów | Samodzielne Stanowisko d/s Bibliotek Sieci | Wypożyczalnia międzybiblioteczna|

p. o. Dyrektor Biblioteki Głównej

 

Z-ca Dyrektora

 Iwona Mielczarek

Sekretariat

 Marzena Szmigiel

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 Kierownik Aneta Marczak  kustosz
 Jolanta Romańska  starszy bibliotekarz
 Beata Stasińska  starszy bibliotekarz

Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii

 Kierownik Agnieszka Jońska kustosz
 Małgorzata Łęgowik  kustosz
 Barbara Marchewka bibliotekarz
 Joanna Bochaczek-Trąbska  kustosz

Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów

 Kierownik  Monika Ginał  starszy bibliotekarz 
 Małgorzata Dąbrowska-Lang, pomocnik bibliotekarza
 Marzena Bulska, młodszy bibliotekarz

Oddział Opracowania Zbiorów

 Kierownik Renata Łęgowik  kustosz
 Iwona Cichoń, kustosz
 Agnieszka Nowakowska  kustosz 

Oddział Udostępniania Zbiorów

 Kierownik Anna Kłopot  kustosz
 Agata Bożek, kustosz
 Agnieszka Kowalska, kustosz
 Jolanta Michalak, bibliotekarz
 Małgorzata Zdanowicz, starszy bibliotekarz
 Małgorzata Wróbel, magazynier biblioteczny
 Magdalena Swoboda, młodszy bibliotekarz

Samodzielne Stanowisko d/s Bibliotek Sieci

 Lena Kamińska-Mazur  kustosz

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 Anna Kłopot   
© 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Twój komputer to: ec2-54-161-77-30.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.161.77.30