:: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Poniedziałek Wtorek - Piątek Sobota (dyżurująca)
Złożone do godziny Odbiór książki od godziny Złożone do godziny Odbiór książki od godziny Złożone do godziny Odbiór książki od godziny
08:00 09:00 08:00 09:00 08:00 09:00
09:00 10:00 09:00 10:00 09:00 10:00
10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00
11:00 12:00 11:00 12:00 11:00 12:00
12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00
13:00 14:00 13:00 14:00 13:00 14:00
14:00 15:00 14:00 15:00 14:00 15:00
15:00 od 9:00 we wtorek 15:00 16:00 15:00 od 9:00 w poniedziałek
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 od 8:00 następnego dnia

Rewersy złożone do Czytelni realizowane są w ciągu 20 minut

Za niezwrócenie w terminie książki, Biblioteka pobiera od wszystkich grup Czytelników opłatę w wysokości
20 gr za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu od każdej książki


© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie