Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Zapisy
Prawo do wypożyczania książek poza Bibliotekę uzyskuje się po dokonaniu jednorazowego zapisu i otrzymaniu karty bibliotecznej.
W Wypożyczalni mogą się zapisywać:
- studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu,
- słuchacze Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie,
- studenci, nauczyciele akademiccy, bibliotekarze i doktoranci Politechniki Częstochowskiej,
- słuchacze studiów podyplomowych,
- inne osoby za zgodą dyrekcji Biblioteki.

Zapisu dokonuje się na podstawie:
- studenci UJD - indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki
- doktoranci UJD - zaświadczenia od promotora + podania do dyrektora Biblioteki Głównej oraz dowodu osobistego,
- pracownicy UJD - dokumentu potwierdzającego zatrudnienie oraz dowodu osobistego,
- słuchacze Uniwersytetu III wieku - legitymacji słuchacza Uniwersytetu III wieku + dowodu osobistego,
- studenci PCz - indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki oraz pieczątką macierzystej biblioteki + dowodu osobistego,
- pracownicy PCz - dokumentu potwierdzającego zatrudnienie oraz dowodu osobistego.


Karta biblioteczna z kodem paskowym jest płatna (aktualna cena - 5 zł dla czytelnika UJD i 10 zł dla czytelnika spoza UJD).

Zagubienie karty bibliotecznej wymaga powtórnej rejestracji i wykupienia nowej karty. Aby móc korzystać z konta przez okres uprawnień należy corocznie prolongować kartę biblioteczną w Wypożyczalni. Ważność karty przedłuża się na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających studia (indeks lub legitymacja studencka) czy zatrudnienie (legitymacja służbowa lub zaświadczenie).


© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie