Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - zasady korzystania


I Informacje ogólne

1. Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:
 • pracownicy AJD
 • studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych AJD dla określonych prac.
2. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są:
 • druki zwarte,
 • artykuły z czasopism (kserokopie lub skany),
 • mikrofilmy.
3. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały, których nie posiadają biblioteki miasta Częstochowy.
 1. Sprowadzone materiały (książki, mikrofilmy) udostępnia się wyłącznie w Czytelni Książek (p. 220, Al. Armii Krajowej 36A).
 2. Opłaty za wykonanie kopii dokumentów pokrywa czytelnik zgodnie z cennikiem biblioteki realizującej zamówienie. W przypadku mikrofilmów użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do pokrycia kosztów przesyłki, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pocztowych.
 3. Termin udostępnienia określa biblioteka wypożyczająca.
 4. Zamówienia z bibliotek zagranicznych są realizowane w przypadku, gdy poszukiwanej pozycji nie ma żadna z bibliotek krajowych.
4. Zamówienia do Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą być składane:
 • osobiście w p. 311, na właściwym formularzu zamówienia zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji:
 • książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo;
  artykuł: autor artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, wolumin, strony na których znajduje się artykuł;
  mikrofilm: nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki archiwalnej, numer mikrofilmu.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail .
5. O realizacji zamówienia czytelnik zostanie powiadomiony mailem lub telefonicznie.

II Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

1. Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wypożycza na okres 1 miesiąca zbiory własne bibliotekom:
 • akademickim i naukowym: krajowym i zagranicznym,
 • publicznym: wojewódzkim, powiatowym, miejskim,
 • pedagogicznym,
 • naczelnych organów władzy i administracji państwowej,
 • archiwów, muzeów.
2. Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje:
 • druków wydanych do 1945 r.;
 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych;
 • gazet, czasopism (przesyłane są odbitki kserograficzne lub skany);
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych oraz dzieł z podręcznych księgozbiorów czytelń.
3. Zamówienia można składać:
 • na rewersach,
 • wypełniając formularz zamówienia (: Książki , Artykuły , Mikrofilmy : Książki , Artykuły , Mikrofilmy )
 • pocztą elektroniczną ,
 • na rewersach IFLA lub pocztą elektroniczną w przypadku bibliotek zagranicznych.
4. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

© 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Twój komputer to: ec2-54-198-134-127.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.198.134.127