PL EN DE


Obsługa konta dostępna jest tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie bibliotecznym. Po poprawnym wpisaniu identyfikatora (numer karty wg formatu D/999999) i hasła (pierwsze trzy litery nazwiska wg formatu Aaa, AAA lub zmienione przez czytelnika) można uzyskać informacje dotyczące:

  • terminu ważności konta i ilości wypożyczonych książek
  • bieżących wypożyczeń (terminów wypożyczeń i zwrotów)
  • należności za przetrzymanie książek (zaległych i bieżących)

  • Konto Czytelnika,  • Wybierając Opcje można dokonać zmiany hasła użytkownika (co szczególnie zalecane jest po zarejestrowaniu karty, w celu zmiany hasła standardowego, narzuconego przez bibliotekę). Hasłem może być wyrażenie od 5 do 12 znaków alfanumerycznych. Duże litery i znaki diakrytyczne (polskie litery) są rozróżniane.

    © 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
    Twój komputer to: ec2-54-92-170-142.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.92.170.142