PL EN DE

INFORMACJE OGÓLNE


Powstanie i rozwój Biblioteki jest ściśle związany z historią powstania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W 1971 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów powołana została Biblioteka Główna jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna w Wyższej Szkole Nauczycielskiej. W 1974 roku wraz z powołaniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie zaistniała Biblioteka Główna WSP. Od dnia 1 października 2004 roku jest Biblioteką Główną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Biblioteka Główna AJD w Częstochowie pełni funkcje biblioteki naukowej i stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Do jej podstawowych zadań należy:
 • gromadzenie i celowe uzupełnianie zbiorów,
 • wieloaspektowe ich opracowywanie i wykazywanie w ogólnodostępnych katalogach,
 • odpowiednie przechowywanie i konserwowanie zbiorów,
 • udostępnianie zbiorów,

 • Księgozbiór liczący około 300 tys. woluminów udostępniany jest poprzez wypożyczenia miejscowe oraz prezencyjne w specjalistycznych czytelniach (Czytelnia Główna, Czytelnia Politologiczna, Czytelnia Czasopism).

  Biblioteka gromadzi książki zgodnie z profilem Uczelni z następujących dziedzin:
  filologia polska, angielska, germańska; pedagogika ogólna, społeczna, specjalna, opiekuńcza, przedszkolna, szkolna, pracy; edukacja techniczna, historia, prawo, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie, filozofia, socjologia, psychologia, sztuka, muzyka, religioznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, kultura fizyczna.


  © 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  Twój komputer to: ec2-54-92-170-142.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.92.170.142