Do autorów

Biblioteka Główna AJD współtworzy zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Celem ŚBC jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa naszego regionu, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie piśmiennictwa naukowego. Pragnęlibyśmy udostępniać w wersji cyfrowej wybrane skrypty, monografie, materiały konferencyjne, artykuły z czasopism i rozprawy doktorskie.
Śląska Biblioteka Cyfrowa jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych. Internetowe domeny ŚBC to: http://www.sbc.org.pl , http://www.digitalsilesia.eu
Licząc na współpracę z Pracownikami naukowymi Akademii zachęcamy do publikowania materiałów w ŚBC. Wszystkich chętnych do współpracy w w/w zakresie uprzejmie prosimy o wypełnienie umowy licencyjnej dla autorów i przesłanie jej do Biblioteki Głównej AJD lub Wydawnictwa AJD.

Wzór umowy licencyjnej dla autorów

format PDF format DOC format ODT

© 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Twój komputer to: ec2-54-162-229-109.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.162.229.109