Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

3

3Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)
polona

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 36a

Sekretariat Biblioteki: Tel. (34) 361-24-52
Wypożyczalnia: Tel. (34) 361-31-20 wew.107, e-mail: wypozyczalnia@ujd.edu.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: E-mail: wypozyczalniamb@ujd.edu.pl
Czytelnia Biblioteki Uniwersyteckiej: E-mail: czytelniabu@ujd.edu.pl
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: Tel. (34) 361-48-49; e-mail: informacjabu@ujd.edu.pl
KATALOG systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Repozytorium Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


Soboty dyżurujące:
Październik: 9, 23
Listopad: 6, 27
Grudzień: 11

Od 16 listopada do 16 grudnia 2021 r.
Biblioteka Uniwersytecka UJD zaprasza do testowania
czasopism elektronicznych bazy PsycArticles

PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 220.000 pełnych tekstów artykułów z prawie 120 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group. Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Prawie wszystkie czasopisma zawierają archiwa od pierwszego opublikowanego numeru. Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms ®.
Link do bazy: https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=402ed1dd- 41c1-46bb-bf23-83bff3ed65ec%40redis-
Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów licencjonowanych
Biblioteka Uniwersytecka informuje, że uruchomiono możliwość korzystania zdalnie (z komputerów spoza sieci uczelnianej) z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych oraz książek elektronicznych dla pracowników, doktorantów i studentów UJD. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Zainteresowane osoby mogą wystąpić o dostęp drogą e-mailową na adres: m.karas@ujd.edu.pl. Przyznane hasło oraz sposób instalacji i konfiguracji usługi zostaną wysłane na podany adres e-mail Czytelnika.

Dostęp do IBUK Libra
Biblioteka Uniwersytecka UJD informuje o możliwości odbierania nowych kodów PIN do dostępu zdalnego do czytelni książek i czasopism on-line IBUK LIBRA dla studentów, doktorantów i pracowników UJD. Warunkiem otrzymania kodu PIN jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Lista ostatnio zakupionych tytułów
Szczegółowych informacji udziela:
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: informacjabu@ujd.edu.pl tel. 34 361 48 49


W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady postępowania dla funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (zobacz pełny tekst)
 1. Od października 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka oraz biblioteki specjalistyczne będą dostępne dla Czytelników według następujących godzin otwarcia: Biblioteka Uniwersytecka: godziny otwarcia oraz biblioteki specjalistyczne: godziny otwarcia
 2. Wejście do biblioteki będzie możliwe wyłącznie w maseczkach lub przyłbicy i rękawiczkach ochronnych po użyciu płynu do dezynfekcji.
 3. Dla bezpieczeństwa czytelników wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu będą mogły być ponownie skierowane do udostępnienia.
 4. W Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej mogą przebywać dwie osoby, w wypożyczalniach bibliotek specjalistycznych po jednej osobie, pozostałe osoby oczekujące w kolejce muszą utrzymywać bezpieczną odległość - przynajmniej 2 metrów - miedzy sobą.
 5. Publikacje do wypożyczalni i czytelni można zamówić elektronicznie w katalogu online, poprzez przycisk „zamów” widoczny przy wybranej pozycji.
 6. Nie będzie wolnego dostępu do zbiorów w czytelniach, książki będą podawać bibliotekarze.
 7. Księgozbiór oznaczony statusem „wolny dostęp” można rezerwować poprzez wysłanie wiadomości e-mail tylko na odpowiedni adres mailowy danej biblioteki: dla Czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej czytelniabu@ujd.edu.pl , dla Czytelni Biblioteki Nauk Prawnych czytelniabnp@ujd.edu.pl , dla Czytelni Biblioteki Sztuk Muzycznych czytelniabsm@ujd.edu.pl , dla Czytelni Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu czytelniabns@ujd.edu.pl
  W zamówieniu należy podać:
  • autora, tytuł oraz sygnaturę/klasyfikacje egzemplarza lub egzemplarzy przy zamawianiu książek),
  • tytuł czasopisma, rocznik, numer (przy zamawianiu czasopism),
  • imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej czytelnika.
  W tytule wiadomość proszę koniecznie wpisać Zamówienie do czytelni.
 8. Dopuszcza się doraźne zamawianie egzemplarzy na miejscu w bibliotekach.
 9. Egzemplarze zamówione będą przygotowane dla czytelników w wyznaczonych miejscach.
 10. W sytuacji zajęcia wszystkich dopuszczonych do użytku miejsc w czytelni, kolejni użytkownicy nie będą obsługiwani.
 11. Nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego czuwać będą bibliotekarze, którzy w przypadku naruszenia zasad w tym zakresie mogą poprosić czytelnika o opuszczenie czytelni.
 12. Miejsca wyznaczone dla czytelników będą poddawane dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu pracy przez czytelnika.
Szczegółowych informacji udziela:
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: informacjabu@ujd.edu.pl tel. 34 361 48 49
Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej: wypozyczalnia@ujd.edu.pl tel. 34 361 31 20 wew. 107

Plakat. Joanna Bochaczek-Trąbska. W świecie wyobraźni Cicely Mary Barker.

Cicely Mary Barker (1895-1973) była angielską ilustratorką najbardziej znaną z serii fantastycznych ilustracji przedstawiających wróżki i kwiaty. Jej edukacja artystyczna rozpoczęła się już w dzieciństwie od kursów korespondencyjnych, później ukończyła School of Art w Croydon. Doskonale posługiwała się techniką akwareli, tworzyła piórem i tuszem, sięgała również po pastele i farby olejne. Początkowo tworzyła kartki z życzeniami i ilustracje do czasopism kierowanych do młodzieży, a jej pierwsza książka – „Kwiatowe wróżki wiosny” została opublikowana w 1923 r. Z tej serii ukazały się jeszcze te, o tematyce letniej oraz jesiennej. Pośmiertnie, bo dopiero w 1985 r. zebrano i wydano kolekcję zimową. Oprócz tego w księgarniach pojawiły się: „Kwiatowe wróżki ogrodu”, „Alfabet kwiatowych wróżek”, „Kwiatowe wróżki drzew” oraz liczne ilustrowane książki z piosenkami i wierszykami dla dzieci, publikacje o tematyce religijnej, a także pocztówki.

Na wystawie zaprezentowano akwarele Joanny Bochaczek-Trąbskiej inspirowane twórczością C.M. Barker. Ponadto znalazły się na niej książki oraz pocztówki autorstwa Barker. Autorka ekspozycji jest częstochowską malarką, doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, politologiem, pracownikiem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Należy do Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie.


UWAGA !!!

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) wszyscy Czytelnicy, którzy posiadają konta w Bibliotece Uniwersyteckiej, a także w Bibliotekach: Instytutu Filologii Obcych, Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania (dawniej WNS-u), Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Sztuki, Studium Nauki Języków Obcych zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i złożenia podpisanego oświadczenia w bibliotekach, w których posiadają konta biblioteczne.

Informacja BU UJD

Informujemy, że w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej istnieje możliwość podłączenia się do bezprzewodowego internetu
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem projektu


Informacja BU UJD

Konto uczelni, na które można wpłacać opłatę za przetrzymywanie książek:

23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

W tytule wpłaty prosimy wpisać: "opłata za przetrzymywanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD"

Informacja BG UJD

Biblioteka Uniwersytecka informuje, iż w ramach „Projektu edukacyjnego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymała zbiór kopii DVD filmów dokumentalnych, poświęconych prawom człowieka. Filmy te będą przechowywane i udostępniane na miejscu lub wypożyczane pracownikom UJD na zajęcia dydaktyczne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w dokumentów elektronicznych.
Wykaz tytułów© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie