Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

3

E-library

Anatomy.tvFederacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

polona

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

3

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 36a

Wypożyczalnia: Tel. (34) 361-31-20 wew.107, e-mail: wypozyczalnia@ujd.edu.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: e-mail: wypozyczalniamb@ujd.edu.pl
Czytelnia Biblioteki Uniwersyteckiej: e-mail: czytelniabu@ujd.edu.pl
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: Tel. (34) 361-48-49; (34) 361-31-20 wew.150, e-mail: informacjabu@ujd.edu.pl
Sekretariat Biblioteki: Tel. (34) 361-24-52Wakacyjne godziny otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Biblioteki Nauk Ścisłych, Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Od 28 sierpnia do 29 września 2023 roku :
Poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
Sobota Zamknięte


KATALOG systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Repozytorium Uniwersytetu Jana Długosza w CzęstochowieSzkolenie biblioteczne dla studentów I roku
Szkolenie biblioteczne dostępne jest na Platformie e-learningowej UJD. Wymaga logowania jak do systemu USOS.
Do Biblioteki Uniwersyteckiej UJD można zapisać się poprzez wypełnienie formularza lub w Wypożyczalni.

WYSTAWA RYSUNKU STUDENCKIEGO W GALERII BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ UJD, Al. ARMII KRAJOWEJ 36A

Kurator wystawy: dr hab. Magdalena Snarska, prof. UJD oraz studenci Katedry Malarstwa Wydziału Sztuki: Henryka Czyż, Marta Daroń, Bartosz Frączek, Ewelina Hereźniak, Małgorzata Hupa, Iwona Kasprzycka, Katarzyna Krysiak, Magdalena Krzyżanowska, Katarzyna Leszczyńska, Oskar Lubos, Julia Piechota, Viktoriia Porkhun, Piotr Więckowski i Maria Zamojska serdecznie zapraszają na wystawę rysunku pod tytułem Życie martwej natury II. Prezentowane rysunki powstały w uzupełniającej pracowni dyplomowej z zakresu rysunku, prowadzonej przez dr hab. Magdalenę Snarską prof. UJD w roku akademickim 2022/23.

Tytuł wystawy która jest kolejną, drugą edycją opowieści o życiu martwej natury zawiera w sobie paradoks istnienia życia w przedmiotach martwych, co staje się możliwe jedynie w rzeczywistości sztuk plastycznych. Wrażliwa wyobraźnia twórcy, obserwującego martwą naturę w pracowni, pozwala przedmiotom martwym ożyć w tworzonym dziele, które jest w pewnym sensie ich portretem. W tym roku wystawę rysunków wzbogacił wystawiony w gablotach zbiór różnych elementów martwych natur, które można by określić jako „śmieci”, a jednak w obserwacji prac rysunkowych widz może dostrzec jak bardzo ożywiły wyobraźnię studentów.

Serdecznie zapraszamy na Finisaż wystawy, który odbędzie się w ostatnim dniu ekspozycji to jest 13 października o godzinie 15.00.

Kurator wystawy dr hab. Magdalena Snarska prof. UJD


wystawa plakat Życie martwej natury II

Informujemy, że Biblioteka Uniwersytecka uzyskała pełny dostęp on-line do zasobów bazy SAGE i Taylor&Francis (kolekcja SSH).
  • SAGE – dostęp do 31.08.2024 - kolekcja recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. http://bu.ujd.edu.pl/bg-online.php
  • Taylor&Francis – dostęp do 31.12.2023 - kolekcja Social Science & Humanities (SSH)
    zawiera czasopisma z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. http://bu.ujd.edu.pl/bg-online.php

Dostęp do baz: E-library i Anatomy
Platforma e-library oferuje dostęp do wybranych tytułów książek w języku polskim wydawnictwa Elsevier oraz Edra.
Zgodnie z zapisami licencji użytkownicy mogą - "drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i przechowywać wyłącznie dla własnych celów".
Anatomy.tv - Primal Pictures 3D oferuje dostęp do pełnego zestawu trójwymiarowych warstw anatomicznych z podziałem na poszczególne części organizmu z wyróżnieniem specjalizacji medycznej i funkcji zawodowej, a także szczegółowy model 3D wszystkich struktur anatomicznych człowieka i możliwość jego obracania o 360 stopni.
informacje o bazie:     https://marketing.tetondata.com/primal_jdu
                                 Primal Pictures 3D Atlas
                                 Przewodnik po Anatomy.tv - Primal Picture 3D
Bazy e-library i Anatomy.tv są dostępne za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również poprzez serwer Proxy.

Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów licencjonowanych
Biblioteka Uniwersytecka informuje, że uruchomiono możliwość korzystania zdalnie (z komputerów spoza sieci uczelnianej) z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych oraz książek elektronicznych dla pracowników, doktorantów i studentów UJD. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Zainteresowane osoby mogą wystąpić o dostęp drogą e-mailową na adres: m.karas@ujd.edu.pl. Przyznane hasło oraz sposób instalacji i konfiguracji usługi zostaną wysłane na podany adres e-mail Czytelnika.

Dostęp do IBUK Libra
Biblioteka Uniwersytecka UJD informuje o możliwości odbierania nowych kodów PIN do dostępu zdalnego do czytelni książek i czasopism on-line IBUK LIBRA dla studentów, doktorantów i pracowników UJD. Warunkiem otrzymania kodu PIN jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Lista ostatnio zakupionych tytułów
Szczegółowych informacji udziela:
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: informacjabu@ujd.edu.pl tel. 34 361 48 49

Informacja BU UJD

Informujemy, że w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej istnieje możliwość podłączenia się do bezprzewodowego internetu
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem projektu


Informacja BU UJD

Konto uczelni, na które można wpłacać opłatę za przetrzymywanie książek:

23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

W tytule wpłaty prosimy wpisać: "opłata za przetrzymywanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD"

Informacja BU UJD

Biblioteka Uniwersytecka informuje, iż w ramach „Projektu edukacyjnego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymała zbiór kopii DVD filmów dokumentalnych, poświęconych prawom człowieka. Filmy te będą przechowywane i udostępniane na miejscu lub wypożyczane pracownikom UJD na zajęcia dydaktyczne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w dokumentów elektronicznych.
Wykaz tytułów© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie