Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

3

E-library

Anatomy.tvFederacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

polona

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

3
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Długosza w CzęstochowieKATALOG systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Repozytorium Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Baza bibliograficzna artykułów z czasopism prenumerowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD


Soboty dyżurujące w semestrze letnim:
Marzec 9, 23
Kwiecień 13, 27
Maj 11, 25
Czerwiec 8, 29

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku
Szkolenie biblioteczne dostępne jest na Platformie e-learningowej UJD. Wymaga logowania jak do systemu USOS.
Do Biblioteki Uniwersyteckiej UJD można zapisać się poprzez wypełnienie formularza lub w Wypożyczalni.


Biblioteka Uniwersytecka zachęca do korzystania z zasobów platformy IBUK Libra.
Z okazji Tygodnia Bibliotek w dniach 8-26 maja 2024 r. IBUK Libra udostępnia ponad 1700 tytułów.
Wykaz dostępnych książek


Wystawa „Spójrz” jest owocem wielu spojrzeń, pod nogi, na boki i za horyzont. Moja słabość do patrzenia kadrami skutkuje długimi spacerami, bo nie sposób przecież przemieszczać się szybko, kiedy wokół tyle piękna. Co krok to drzewo, chmura, wyjątkowe światło lub piękny kwiat. Bliskie mi osoby, które przemierzają ze mną świat, nazwały mój sposób fotografowania łąkarstwem i słusznie, bo łąki kwietne kocham miłością szczególną. Dlatego dużą część wystawy stanowią kwiaty podpatrzone na naszych swojskich łąkach. Dopełniają je widoki przeróżne, ponieważ obok roślin najbardziej zachwyca mnie przestrzeń.
Oprac. dr Beata Rusek
Wystawa pt. Spójrz plakat

Do 15 lipca 2024 roku zapraszamy do testowania bazy Academic Research Source.

Academic Research Source to multidyscyplinarna pełnotekstowa baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 237 tys. książek elektronicznych oraz 5 tys. pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, sztukę i architekturę, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, słowniki i leksykony, i wiele innych. Baza zawiera również ponad 350 pełnotekstowych czasopism wydawanych w Polsce z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

Baza Academic Research Source jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.

Wejście do baz wchodzących w skład Academic Research Source:

Zachęcamy również do korzystania z zasobów baz danych EBSCO poprzez aplikację mobilną EBSCO Mobile App.

 


Do 15 lipca 2024 roku Biblioteka Uniwersytecka UJD zaprasza do testowania bazy Humanities Source Ultimate

Humanities Source Ultimate indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2 tys. czasopism. Baza ta jest niezbędnym źródłem informacji dla naukowców i wykładowców zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych.

Baza Humanities Source Ultimate jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.

Wejście do bazy Humanities Source Ultimate: na stronie

 


Do 15 lipca 2024 roku zapraszamy do testowania bazy Education Source Ultimate.

Baza Education Source Ultimate stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty blisko 2.500 czasopism oraz ponad 500 monografii i książek, w tym blisko 1,000 aktywnych czasopism pełnotekstowych, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, materiały konferencyjne i wiele innych. Education Source Ultimate zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism.

Publikacje Education Source Ultimate obejmują dyscypliny wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

Wejście do bazy Education Source Ultimate na stronie

 


Od 2 kwietnia do 31 maja 2024 roku zapraszamy do testowania bazy Duke University Press.

Kolekcja e-Duke Journals zapewnia dostęp online do czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Kolekcja e-Duke Journals jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.
Wejście do e-Duke Journals na stronie

 


Od 18 marca do 16 maja 2024 roku zapraszamy do testowania bazy Bentham Science Publishers.
Publikacje Bentham Science obejmują dyscypliny z zakresu badań i rozwoju farmaceutycznego, specjalizacji medycznych, inżynierii, technologii i nauk społecznych.

Baza Bentham Science Publishers jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.
Wejście do bazy Bentham Science Publishers na stronie

Od 5 marca do 7 maja 2024 roku Biblioteka Uniwersytecka UJD zaprasza do testowania bazy SIAM
SIAM publikuje 18 recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny matematyki, statystyki, informatyki oraz inżynierii.
Baza SIAM jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.
Wejście do bazy SIAM na stronie

Informujemy, że Biblioteka Uniwersytecka uzyskała pełny dostęp on-line do zasobów bazy SAGE.
  • SAGE – dostęp do 31.08.2024 - kolekcja recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. http://bu.ujd.edu.pl/bg-online.php

Dostęp do baz: E-library i Anatomy
Platforma e-library oferuje dostęp do wybranych tytułów książek w języku polskim wydawnictwa Elsevier oraz Edra.
Zgodnie z zapisami licencji użytkownicy mogą - "drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i przechowywać wyłącznie dla własnych celów".
Anatomy.tv - Primal Pictures 3D oferuje dostęp do pełnego zestawu trójwymiarowych warstw anatomicznych z podziałem na poszczególne części organizmu z wyróżnieniem specjalizacji medycznej i funkcji zawodowej, a także szczegółowy model 3D wszystkich struktur anatomicznych człowieka i możliwość jego obracania o 360 stopni.
informacje o bazie:     https://marketing.tetondata.com/primal_jdu
                                 Primal Pictures 3D Atlas
                                 Przewodnik po Anatomy.tv - Primal Picture 3D
Bazy e-library i Anatomy.tv są dostępne za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również poprzez serwer Proxy.

Dostęp do IBUK Libra
Biblioteka Uniwersytecka UJD informuje o możliwości odbierania nowych kodów PIN do dostępu zdalnego do czytelni książek i czasopism on-line IBUK LIBRA dla studentów, doktorantów i pracowników UJD. Warunkiem otrzymania kodu PIN jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Lista ostatnio zakupionych tytułów
Szczegółowych informacji udziela:
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: informacjabu@ujd.edu.pl tel. 34 361 48 49

Informacja BU UJD

Informujemy, że na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej istnieje możliwość korzystania z sieci Eduroam.
Konto można założyć na stronie.


Informacja BU UJD

Konto uczelni, na które można wpłacać opłatę za przetrzymywanie książek:

23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

W tytule wpłaty prosimy wpisać: "opłata za przetrzymywanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD"

Informacja BU UJD

Biblioteka Uniwersytecka informuje, iż w ramach „Projektu edukacyjnego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymała zbiór kopii DVD filmów dokumentalnych, poświęconych prawom człowieka. Filmy te będą przechowywane i udostępniane na miejscu lub wypożyczane pracownikom UJD na zajęcia dydaktyczne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w dokumentów elektronicznych.
Wykaz tytułów© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie