Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

3

E-library

Anatomy.tvFederacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

polona

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

3
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Długosza w CzęstochowieKATALOG systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Repozytorium Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Baza bibliograficzna artykułów z czasopism prenumerowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD


Soboty dyżurujące w semestrze letnim:
Marzec 9, 23
Kwiecień 13, 27
Maj 11, 25
Czerwiec 8, 29

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku
Szkolenie biblioteczne dostępne jest na Platformie e-learningowej UJD. Wymaga logowania jak do systemu USOS.
Do Biblioteki Uniwersyteckiej UJD można zapisać się poprzez wypełnienie formularza lub w Wypożyczalni.

Wystawa "Przebudzenie" stanowi drugą część cyklu dwóch ekspozycji artystycznych, które ukazują różne etapy i nastroje w ciągu roku. Tym razem artyści zainspirowani wiosennym przebudzeniem przyrody, światem budzącym się z zimowego snu do nowego życia, będą przedstawiać dzieła o innym charakterze niż te prezentowane na wystawie “Sen”. Prace eksponowane na tej wystawie przenoszą widza w świat promieni słonecznych, kolorów kwitnących pąków i witalnej energii, która definiuje ten wyjątkowy sezon. Podobnie jak poprzednia wystawa, ta ekspozycja odzwierciedla różnorodność technik i interpretacji.
Prace na wystawie "Przebudzenie" ukazują nie tylko obserwowalne zmiany w naturze, ale także subtelne przełomy w naszych własnych uczuciach i postrzeganiu. Poprzez malarstwo, grafikę, fotografię i inne formy artystyczne, twórcy przenoszą nas przez te momenty ożywienia, które towarzyszą tytułowemu przebudzeniu.
Zachęcamy do obejrzenia prezentowanych prac, celebrują one nie tylko naturę, ale również skłaniają do refleksji nad cyklicznością życia i naszym miejscem w nim. Każda z prac członków Koła Naukowego Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki UJD odzwierciedla różnorodność postrzegania głównego tematu.
oprac. Weronika Szymańska
Wystawa pt. Przebudzenie - plakat

Od 2 kwietnia do 31 maja 2024 roku zapraszamy do testowania bazy Duke University Press.

Kolekcja e-Duke Journals zapewnia dostęp online do czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Kolekcja e-Duke Journals jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.
Wejście do e-Duke Journals na stronie

 


Od 18 marca do 16 maja 2024 roku zapraszamy do testowania bazy Bentham Science Publishers.
Publikacje Bentham Science obejmują dyscypliny z zakresu badań i rozwoju farmaceutycznego, specjalizacji medycznych, inżynierii, technologii i nauk społecznych.

Baza Bentham Science Publishers jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.
Wejście do bazy Bentham Science Publishers na stronie

Od 5 marca do 7 maja 2024 roku Biblioteka Uniwersytecka UJD zaprasza do testowania bazy SIAM
SIAM publikuje 18 recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny matematyki, statystyki, informatyki oraz inżynierii.
Baza SIAM jest dostępna za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.
Wejście do bazy SIAM na stronie

Informujemy, że Biblioteka Uniwersytecka uzyskała pełny dostęp on-line do zasobów bazy SAGE.
  • SAGE – dostęp do 31.08.2024 - kolekcja recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. http://bu.ujd.edu.pl/bg-online.php

Dostęp do baz: E-library i Anatomy
Platforma e-library oferuje dostęp do wybranych tytułów książek w języku polskim wydawnictwa Elsevier oraz Edra.
Zgodnie z zapisami licencji użytkownicy mogą - "drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i przechowywać wyłącznie dla własnych celów".
Anatomy.tv - Primal Pictures 3D oferuje dostęp do pełnego zestawu trójwymiarowych warstw anatomicznych z podziałem na poszczególne części organizmu z wyróżnieniem specjalizacji medycznej i funkcji zawodowej, a także szczegółowy model 3D wszystkich struktur anatomicznych człowieka i możliwość jego obracania o 360 stopni.
informacje o bazie:     https://marketing.tetondata.com/primal_jdu
                                 Primal Pictures 3D Atlas
                                 Przewodnik po Anatomy.tv - Primal Picture 3D
Bazy e-library i Anatomy.tv są dostępne za pośrednictwem wszystkich komputerów w sieci uczelnianej jak i również poprzez serwer Proxy.

Dostęp do IBUK Libra
Biblioteka Uniwersytecka UJD informuje o możliwości odbierania nowych kodów PIN do dostępu zdalnego do czytelni książek i czasopism on-line IBUK LIBRA dla studentów, doktorantów i pracowników UJD. Warunkiem otrzymania kodu PIN jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Lista ostatnio zakupionych tytułów
Szczegółowych informacji udziela:
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii: informacjabu@ujd.edu.pl tel. 34 361 48 49

Informacja BU UJD

Informujemy, że na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej istnieje możliwość korzystania z sieci Eduroam.
Konto można założyć na stronie.


Informacja BU UJD

Konto uczelni, na które można wpłacać opłatę za przetrzymywanie książek:

23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

W tytule wpłaty prosimy wpisać: "opłata za przetrzymywanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD"

Informacja BU UJD

Biblioteka Uniwersytecka informuje, iż w ramach „Projektu edukacyjnego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymała zbiór kopii DVD filmów dokumentalnych, poświęconych prawom człowieka. Filmy te będą przechowywane i udostępniane na miejscu lub wypożyczane pracownikom UJD na zajęcia dydaktyczne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w dokumentów elektronicznych.
Wykaz tytułów© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie